Studier och vetenskap

studier

Välgjorda, upprepade och publicerade studier är det enda objektiva sättet att verkligen veta om ett kosttillskott fungerar. Speciellt viktigt är detta för mjölksyrabakterier. Och det räcker inte med att studierna är stamspecifika. Studierna måste dessutom vara gjorda på samma antal bakterier som rekommenderas på förpackningen. – Det är detta som gör triGUT helt unikt.

Sifferkombinationen avgör

Bakterierna i triGUT har långa och komplicerade namn följt av en sifferkombination. Och det är oerhört viktigt eftersom det inom varje bakteriefamilj som t.ex. Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarum och Bifidobacterium lactis, finns otaliga stammar med olika genuppsättningar - och med varierande egenskaper.

Sifferkombinationen efter namnet är det vetenskapliga referensnumret som visar att det är ”rätt” stam – Din garanti.

Därför skall du läsa innehållsförteckningen noga. Det du letar efter är:

- Lactiplantibacillus plantarum DSM 9843

- Lacticaseibacillus rhamnosus GG ATCC 53103

- Bifidobacterium animalis spp lactis DSM 15954

Egenskaperna inte antalet avgör

Den av de tre bakterierna i triGUT med bäst dokumentation, Lacticaseibacillus rhamnosus GG ATCC 53103 – där fann forskarna att den mängd bakterier som krävdes för tydliga resultat endast var två miljarder levande bakterier. På motsvarande sätt behövdes en miljarder av Bifidobacterium animalis spp lactis DSM 15954. Däremot krävdes det tio miljarder av Lactiplantibacillus plantarum DSM 9843. Detta understryker åter igen att det inte är antalet bakterier utan dess egenskaper som avgör. – Därför innehåller triGUT exakt dessa stammar och i exakt den mängd som forskningen visar är det effektiva antalet.

Är du intresserad av kliniska studier* – kontakta oss på MedicineGarden så skickar vi gärna, du når oss på info@medicinegarden.se/040-94 91 92.

* Anledningen till att studierna inte kan laddas ner direkt – vilket de kan göras på våra övriga produkter – är att det regelverk som styr mjölksyrabakterier inte tillåter att vi visar de kliniska studierna. Däremot kan vi skicka dem vid en specifik förfrågan.

No items found.